top of page

      ויג׳נאנה יוגה      

IMG_0632.jpg

ויג’נאנה יוגה מעמידה בבסיס האימון את השאיפה לבהירות פנימית הנובעת מהתנסות אישית, ושמה דגש מיוחד על תרגול שמטפח את ההקשבה הפנימית. זהו אימון של התודעה ושל הגוף, החותר לפשטות תוך חיפוש אחרי דיוק ביציבה ובנשימה מתוך מבט צלול ורחב.

 

האימון שלנו מבוסס על ארבעה מרכיבים: ישיבה שקטהפראנימה (תרגילי נשימה),

תנוחות היוגה (Asana) ולימוד המסורת הכתובה של היוגה. כל אלה מבוצעים תוך התמקדות בשבעת העקרונות של האימון: הרפיה, תודעה שקטה, כוונה, השתרשות, חיבור, נשימה, התרחבות.

 

ההתמקדות בשבעת העקרונות מאפשרת להיות קשובים פנימה, ומבפנים לראות, להבין ולפעול בעולם במיומנות. היבט ייחודי נוסף של הויג’נאנה יוגה הוא התמקדות בעשרת הואיוס במהלך התרגול.

באימון היוגה אנחנו מטפחים ראייה צלולה ולב רחב, ומנסים, מתוך גישה בסיסית של אי-השתוקקות ואורח חיים מאוזן, להביא ראייה זו לכל פינות חיינו. לכן לא די באימון עצמו. הוא חייב להתבצע כראוי, כפי שכתב פטנג’לי ביוגה סוטרה.

בשנת 2003 ייסדה אורית סן גופטה את ויג׳נאנה יוגה 

IMG_0830.jpg
bottom of page